ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ХЭЛТЭС

Худалдан авалтын хэлтэс нь уурхайн ?йл ажиллагааны тасралтг?й байдлыг хангасан найдвартай ханган нийл??лэлтийн с?лжээг бий болгохын т?л?? Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, Компанийн бодлого болон Олон улсын стандарт, журмуудад нийц??лэн худалдан авалт хийх, гэрээ, хэлцл??дийг боловсруулах, компанид ?р ашигтай байдлаар ханган нийл??лэх, улмаар уурхайн ?йл ажиллагааг зогсолтг?й явуулахад сэлбэг хэрэгсэл, хэрэгцээт бараа материалыг бэлэн байлгахад оршино.

Тус хэлтэс нь Компанийн б?хий л ?йл ажиллагааг дэмжих ханган нийл??лэлтийн с?лжээний удирдлага б?г??д бизнесийн худалдан авалт, компаниудтай хэлцэл хийн гэрээ байгуулах, тээвэр зохицуулалт, хадгалалтын шаардлагыг б?хэлд нь хариуцан ажилладаг. Уурхайн тасралтг?й ?йл ажиллагаа нь хангамжийн ?йлчилгээнээс шууд хамааралтай байдаг.

Агуулахад хадгалагдаж буй бараа материал, сэлбэг хэрэгслийн нэр, т?р?л, ?йлдвэрлэгчээс олгодог эдийн дугаар, агуулахын дугаар, хэмжих нэгж, хэрэглээний давтамж, ?нэ, хэрэглэгдэх тоног т?х??р?мж, агуулах дахь байрлал зэрэг чухал мэдээлл??дийг нь компаний нэгдсэн системийг удирдан зохион байгуулдаг.

Овоот Толгой уурхайд байрлах олон улсын стандартын Бараа материал-сэлбэгийн агуулах болон Шатахууны агуулах-т?гээх станцтай. М?н уурхайд байрлах ?ндсэн агуулахаас гадна Улаанбаатар хотод сэлбэг, материал х?лээн авч уурхай руу илгээх ??рэг б?хий Транзит агуулахаас уурхайн хэвийн ?йл ажиллагааг хангахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, бараа материалыг аюулг?й, ?р ашигтай тээвэрлэх, хадгалах болон хэрэглэгчид т?гээх ажлыг г?йцэтгэж байна.

Худалдан авалтын хэлтэс нь дор дурдсан ?ндсэн багуудаас б?рдэнэ. ??нд:

  • Худалдан авалтын баг
  • Гэрээний баг
  • Агуулах хадгалалтын баг
  • Шатах тослох материалын агуулах-т?гээлтийн баг
  • Дотоод болон гадаад тээвэр зохицуулалт

Тус хэлтэс ?н??д?р 14 ажилтантай б?г??д ?йл ажиллагаагаа амжилттайгаар г?йцэтгэж яваа мэргэшсэн хамт олон юм.