Бидний амжилт

Year Awards
2016 МХА?Т-ын шагнал “Монгол Улсын болон орон нутгийн т?с?вт хамгийн их хувь нэмэр оруулсан гадаадын х?р?нг? оруулагч” номинацийн "Торгоны зам” шагнал.
2016 НДЕГын шагнал “Нийслэлийн шилдэг шимтгэл т?л?гч ажил олгогч” байгууллага
2015 2015 оны байдлаар с??лийн таван жилд улсад т?лс?н татвараараа Монгол Улсын “ТОП 100 Татвар т?л?гч” аж ахуйн нэгж байгууллага
2014 НДЕГ–ын шагнал “?ндэсний тэрг??лэгч ажил олгогч-Нийгмийн даатгалын шимтгэл т?л?гч шилдэг байгууллага”
2014 Mongolian Mining Journal-ийн “Тогтвортой ажиллагаатай” ?з??лэлтээр номинацийн шагнал
2012 НДЕГ-ын шагнал “Нийгмийн даатгалын шимтгэл т?л?гч тэрг??ний байгууллага”
2011 Coal Mongolia -ийн шагнал “Шилдэг хайгуулын компани”
2011 Монгол улсын ер?нхий сайдын нэрэмжит шагнал “ТОП 100 Татвар т?л?гч” аж ахуйн нэгж
2011 Монгол улсын ер?нхий сайдын нэрэмжит шагнал буюу Монгол Улсын Засгийн Газар болон МХА?Т-ын “ТОП 150” аж ахуйн нэгжийн нэг
2011 Монгол Улсын Засгийн газар болон МХА?Т-ын хамтарсан шагнал “Нийгмийн даатгалын шимтгэл т?л?гч тэрг??ний байгууллага”
2010 МХА?Т-ын шагнал “Дотоодын шилдэг ажлын байр олгогч”
2010 НДЕГ-ын шагнал “Шилдэг нийгмийн даатгалын шимтгэл т?л?гч байгууллага”
2009 НДЕГ-ын шагнал “Шилдэг нийгмийн даатгалын шимтгэл т?л?гч байгууллага”
2008 Ашигт малтмалын газрын шагнал “Шилдэг хууль биел??лэгч аж ахуйн нэгж”
2007 Ашигт малтмалын газрын шагнал “Шилдэг хайгуулын ажил г?йцэтгэгч”