Дэд б?тэц

Тээвэрлэлтийн дэд б?тэц

?дг?? БНХАУ-д Монгол улсад н??рс олборлоход чухал ??рэг б?хий дэд б?тцийг эрчимтэй х?гж??лж байна. Одоогийн байдлаар ‘Жиу чуан’ ган т?м?р ?йлдвэрлэх групп нь Цехе хилийн боомт х?ртэл т?м?р замын шугамыг барьж байгуулаад байгаа б?г??д тус боомт нь н??рс ачигч иж б?рэн автомат т?х??р?мж??дийг ашиглан ?йл ажиллагаагаа саадг?й явуулж байна. Т??нчлэн БНХАУ-ын Цехе хилийн боомтоос БНХАУ-ын аж ?йлдвэрийн хот болох Линхе х?ртэлх хоёр дахь т?м?р замын шугамын барилгын ажлыг б?рэн г?йцэтгээд байна. Монгол улсын Засгийн газрын шийдвэрээр Шивээ Х?рэн хилийн нэвтрэх цэгийг байнгын ?йл ажиллагаатай хилийн боомт болгосон нь Овоот Толгойн н??рсийг Хятад дахь хэрэглэгчдэд шууд нийл??лэх боломжийг олгосон билээ.

2011 оны 08-р сарын 02-нд Монгол улсын Т?рийн ?мчийн Хорооны сонгон шалгаруулалтаар “ЭнТиБи” ХХК болон “Саусгоби сэндс” ХХК-ийн хамтарсан консорциум нь (хамтад нь “АрДиСиСи” ХХК гэх) –д Овоот Толгой уурхайгаас Шивээ х?рэн хилийн боомд х?ртэл засмал зам (цаашид “Зам” гэх) барих тендерт шалгарсан билээ. Одоогийн байдлаар Компани нь Монгол дахь салбар болох “Саусгоби сэндс”ХХК-р дамжуулан “АрДиСиСи” ХХК -н 40 хувийн хувьцааг шууд бус байдлаар эзэмшиж байна.

2011 оны 10-р сарын 26-нд ““АрДиСиСи” ХХК нь Монгол улсын Т?рийн ?мчийн Хороотой Концессын гэрээ байгуулсан б?г??д ингэснээр тус компани нь Монгол улсын Концессын хуулийн дагуу 17 жилийн турш барилгын ажил г?йцэтгэх, ?йл ажиллагаа явуулах, шилж??лэх гэрээ байгуулах эрхтэй болсон юм.

2015 оны 05-р сарын 08-нд Хатуу хучилттай замын ашиглалтыг албан ёсоор эхл??лсэн билээ. Тус хатуу хучилттай зам нь жилийн 20 сая гаруй тонн н??рс тээвэрлэх х?чин чадалтай хэмээн тооцоолж байна.

2015 оны 09-р сарын 17-нд Инвест Монголия Агентлаг нь “АрДиСиСи” ХХК -тай байгуулсан Концессийн гэрээнд нэмэлт ??рчл?лт оруулж эзэмшлийн онцгой эрхийг 30 х?ртэл жилээр сунгахаар болсон юм.