Бидний ажлын арга барил

Саусгоби Ресорсиз нь хариуцлагатай ?йл ажиллагаа явуулдагаараа хэдийнэ нэр х?ндтэй болсон нь хувьцаа эзэмшигчдийн ?нэ цэнийг дээшл??лэх болон бизнесийн амжилтанд х?рэхэд томоохон ??рэг г?йцэтгэсэн билээ. Манай нэр х?нд “Хариуцлага”, “Х?ндэтгэл”, “Багийн ажиллагаа”, “Шударга байдал” гэсэн ?ндсэн д?рв?н ?нэт з?йлд тулгуурладаг б?г??д эдгээр нь бидний хэл болохыг, цаашдаа хэн болох ?ндсийг тодорхойлдог билээ.

Бидний ажлын арга барил нь ?йл ажиллагааны явцад тулгарах эдийн засгийн, нийгмийн болон х?рээлэн буй орчны аливаа асуудлыг даван туулах арга замуудыг онцлон тодорхойлохоос гадна тогтвортой х?гжилд хувь нэмэр оруулах бидний ??рэг зорилтонд ихээхэн чухал н?л?? ?з??лдэг билээ.

Саусгоби Ресорсиз компанийн “Ажлын арга барил”(pdf файл)-тай танилцах бол, энд дарна уу?.

Саусгоби Ресорсиз компанийн Бизнесийн шударга байдлын (авилгалын эсрэг) стандарттай танилцах бол энд дарна уу?.

Саусгоби Ресорсиз компанийн Бизнесийн шударга байдлын (ашиг сонирхлын з?рчилд??н) стандарттай танилцах бол энд дарна уу?.

Саусгоби Ресорсиз компанийн “Ноцтой з?рчлийг шалган тогтоох” зааварчилгаатай танилцах бол энд дарна уу?.

Хууль бус, ёс з?йг?й ?йлдлийн талаар мэдээлэх

Байгууллагын ёс з?йн стандартыг хэвш??лэн м?рд??лэх зорилгоор Саусгоби Ресорсиз болон т??ний салбар компаниуд нь “Ес з?йн асуудлыг мэдээлэх систем” х?т?лб?рийг батлан хэрэгж??лж буй. Энэх?? системийн х?рээнд компанитай хамааралтай асуудлыг нэрээ нууцлан мэдээлэх боломжтой “шууд утас” ажилладаг. “Ёс з?йн асуудлыг мэдээлэх систем” х?т?лб?р нь г аливаа ёс з?йг?й болон санаа зовоосон асуудлын талаар утсаар болон интернэтээр аюулг?й б?г??д хялбар байдлаар мэдээлэл ?г?х боломжийг ажилтнуудад олгодог. Аливаа з?рчлийн талаар сайн дураар мэдээлсэн ажилтны эсрэг ямарваа нэгэн хариу арга хэмжээ авахыг бид хориглодог. Т??нчлэн ажилтнууд нь худал, хуурмаг, батлагдааг?й мэдээлэл ?г?хийг хориглоно.

З?рчил болон ёс з?йг?й асуудлыг мэдээлэх “Ёс з?йн асуудлыг мэдээлэх систем” ”-ийн “шууд утас” нь гуравдагч этгээд болон компанийн нийл??лэгч, хамтран ажиллагч нарт м?н нээлттэй байдаг. Та мэдээлэл ?г?хийг х?свэл нэрээ нууцлан доорх хаягаар ир??лж болно:

  • Утсаар 800-96-0769 эсх?л 4009917744
  • Интернэтээр

Бидний ??рэг:
Саусгоби Ресорсиз болон т??ний салбар компаниуд нь “Ёс з?йн асуудлаар мэдээлэх систем” -ээр дамжуулан мэдээлэл ?гс?н этгээдийн нэрийг нууцлаж, мэдээллийг чандлан хадгалах баталгааг гаргана. Компанийн ёс з?й болон шударга байдлын тал дээр санаа тавьж, биднийг дэмжин ажиллаж байгаад тань талархалаа илэрхийлье.